SaimandrumBG Creative Page

Симеон Симеонов Джонголски е български барабанист и перкусионист, роден през 1979 в София. Заниманията му с музика започват още на 5 годишна възраст, учил е музика в различни учебни заведения, включително уроци при проф. Христо Йоцов и Стоян Янкулов от Националната Музикална Академия "Проф. Панчо Владигеров". Симеон е работил с много групи и формации (Натюрморт, Стоун, Шкода, Солтривер, Лина Никол бенд, Виктория бенд, Порфидо, Аста Ла Виста , I-POP и др.) и с натрупаният опит развива умения в различни музикални стилове (рок, поп, фънк, джаз, латино). Като професионален музикант е работил в Швейцария и Дубай (с брас бенд), Норвегия, Южна Кореа, Турция и България, където е получил и организационен опит, както и езикови умения (руски, английски). 

Simeon Simeonov is a Bulgarian drummer. Born in 1979 in Sofia, he's been playing both drums and percussion for 27 years. Simeon studied music in various schools including private lessons from Prof. Hristo Yotzov and Stoyan Yankulov at The National Music Academy “Prof. Pancho Vladigerov”

Simenon's experience and skills cover many styles (rock, blues, pop, funk, jazz, latino) played with different bands and formations in Switzerland and Dubai (with a brass band), Norway, South Korea, Turkey, Bulgaria.

Updated:  August 2, 2012

Back to Profile